Pupu A `O `Ewa

Howdy Peeps and Tweeps!
Take a break and shake your rear-end-type-hula-area to Iggy’s song of the day! This is one of our all-time favorite songs!

Here’s the Hawaiian and English lyrics if you want to sing along… We always do!

Pupu A O `Ewa (Shells of `Ewa) – Traditional

Hawaiian:
Hui:
Püpü (a`o `Ewa) i ka nu`a (nä känaka)
E naue mai (a e `ike)
I ka mea hou (o ka `äina)
Ahe `äina (ua kaulana)
Mai nä küpuna mai
Alahula Pu`uloa he ala hele no
Ka`ahupahau, (Ka`ahupähau)
Alahula Pu`uloa he ala hele no
Ka`ahupähau, Ka`ahupähau

Nani Ka`ala hemolele i ka mälie
Kuahiwi kaulana a`o `Ewa
E ki`i ana i ka makani o ka `äina
Hea ka Moa`e eia au e ke aloha

Kilakila `o Polea noho i ka `olu
Ia home ho`ohihi a ka malihini
E walea ana i ka `olu o ke kiawe
I ka pa kolonahe a ke Kiu

English:
Chorus
Shells of `Ewa throngs of people
Coming to learn
The news of the land
A land famous
From the ancient times
All of Pu`uloa, the path trod upon by
Ka`ahupahau
All of Pu`uloa, the path trod upon by
Ka`ahupahau

Beautiful Ka`ala, sublime in the calm
Famous mountain of `Ewa
That fetches the wind of the land
The tradewind calls, “here I am, beloved”

Majestic Polea in the coolness
Home delightful to visitors
Relaxing in the coolness of the kiawe
And the soft blowing of the Kiu wind

image

It’s the Hawaiian song of welcome!

Aloha!
Your best friends,
Buffalo Tom, Gunther & Iggy

The 9 Lives Of Buffalo Tom Peabody & Gunther Tootie

Advertisements

6 thoughts on “Pupu A `O `Ewa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s